Město Úvaly
MŠMT
Facebook


MMT PROGRAM VIII. v roce 2018
PODPORA INNOSTI SPORT VALY


V roce 2018 podporovalo Ministerstvo kolstv, mldee a tlovchovy R
z programu VIII. tyto aktivity v klubu:

- trenrskou innost
- pronjem sportovi
- vjezd na Mistrovstv svta JKAMINISTERSTVO KOLSTV, MLDEE A TLOVCHOVY
SPORT ÚVALY z.s. - Mgr. Jana Konečná
tel.: 724 044 626, e-mail:
sportuvaly@email.cz